INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Casa de Ajutor Reciproc Moldova IFN, cu sediul în Ploiești, strada General Vasile Milea, nr. 1, parter, judeţul Prahova, constituită în baza Legii nr. 122/1996, completată şi modificată prin  Legea nr. 135/2003, Legea  nr. 186/2004 şi înregistrată la Judecătoria Roman, prin Certificat de Înscriere nr. 10/AJ/17.12.2003, având CIF16056890, telefon/ fax: 0233/733 608; 0730/650.636, adresă de e-mail: carmoldova@yahoo.com, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate și evidența persoanelor ce contactează C.A.R. Moldova IFN, în vederea acordării informațiilor necesare pentru obținerea calității de membru ori girant C.A.R., respectiv contractării unui împrumut ori constituirii unui fond social de economii.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în acordării informațiilor necesare în vederea obținerii calității de membru ori girant C.A.R., respectiv contractării unui împrumut ori constituirii unui fond social de economii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea contactării în vederea acordării informațiilor solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: altor puncte de lucru din cadrul C.A.R. Moldova IFN.

[yop_poll id=”2″]

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției și în plus, începând din 25 mai 2018, conform prevederilor noului Regulament General privind protecția datelor, de următoarele drepturi: dreptul la portabilitate, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) și dreptul la restricționarea prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la C.A.R. Moldova IFN, cu sediul în Ploiești, strada General Vasile Milea, nr. 1, parter, judeţul Prahova sau la adresa de e-mail: carmoldova@yahoo.com.  De asemenea, începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări și nemulțumiri, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor personale prin e-mail: responsabilpd.carmoldova@yahoo.com.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_________________________________________________________

Observaţie:

*     orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*     orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Descarca nota in format PDF

Nota de informare GDPR

Procedura de lucru privind Datele Cu Caracter Personal