Imprumut Student

Imprumuturi Studenti

 • 701 – 2600 RON – perioada contractuala 12 luni – 1 coplatitor + 1 girant
 • 2602 – 4000 RON – perioada contractuala 18 luni – 1 coplatitor + 2 giranti

Documente necesare:

 • Adeverinta eliberata de catre universitatea unde figureaza inscris ca student, studii la zi
 • Document de identitate (CI/ BI) – in original
 • Adeverinta de venit tip/ cupon de pensie + decizie de pensionare, in original – coplatitor si girant
 • Factura utilitati – coplatitor
 • Extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat si stampilat de angajator (pentru salariații din mediul privat) – coplatitor si girant

apelare-gratuita2

Avantaje:

 • operare maxim 4 ore
 • nu se percep comisioane de administrare
 • pentru noii membri, fondul social poate fi constituit pe loc din imprumutul acordat
 • suma pentru imprumut neplafonata
 • fondurile sociale proprii ale membrilor sunt bonificate cu dobanzi atractive
 • termenul de rambursare a imprumutului este convenabil si accesibil
 • consultanta si asistenta juridica gratuita
 • dobanda fixa pe toata perioada derularii creditului
 • pana la 3 luni perioada de gratie